Законопроект про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (щодо управління господарськіми товариствами енергетичної галузі) №3602 від 13.11.2013

14 Листопад 2013

Головною метою законопроекту є доповнення переліку об'єктів управління державної власності, наведеного у абзаці третьому частини п’ятої статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", господарськими товариствами електроенергетичної галузі 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу управління.

Внесення зазначених змін до Закону матиме наслідком досягнення виконання стратегічних завдань, передбачених підпунктом 3.1.4. Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р, а саме – забезпечення належного використання господарськими товариствами електроенергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу, цільових коштів (обсягу інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, а також кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Також, ухвалення законопроекту дозволить уникнути збільшення тарифів на електричну енергію, що виробляється господарськими товариствами електроенергетичної галузі 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу управління, та, як наслідок, і тарифів на електричну енергію для кінцевих споживачів електричної енергії. 

Ініціатор законопроекту:
Москаленко Я.М.

>>ЗАВАНТАЖИТИ<<