Проект Закону №1479 від 16.12.2014 про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі пожежно-рятувальних автомобілів

16 Грудень 2014

Метою прийняття законопроекту №1479 від 16.12.2014 є забезпечення укомплектування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони пожежно-рятувальними автомобілями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються в результаті оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані підрозділами місцевої пожежної охорони.

Актуальною проблемою протипожежного захисту сільських населених пунктів, де щороку виникає в середньому 41 відсоток пожеж від їх загальної кількості, є значна віддаленість підрозділів державної пожежної охорони від об’єктів та низький рівень технічної оснащеності місцевої пожежної охорони. 
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій до реформування аграрного сектору економіки існувало близько 9000 підрозділів місцевої пожежної охорони, які ліквідовували біля половини пожеж, що виникали в сільській місцевості. На сьогодні в державі кількість пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони складає 1101, на балансі яких знаходиться 1101 одиниця пожежної техніки, яка повністю вичерпала свій моторесурс. 

Мінімальна кількість пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони, яку ще необхідно додатково створити в Україні, складає 2367, для яких необхідно придбати 2367 одиниць пожежної техніки та побудувати 2367 пожежних депо. Однак видатки місцевих бюджетів (сільських громад) не в змозі забезпечити потребу підрозділів сільських пожежних команд у пожежно-рятувальній техніці, оснащенні, бойовому одязі тощо. 

Останнім часом значно збільшилась кількість звернень селищних та сільських громад, керівників обласних та районних державних адміністрацій, депутатів усіх рівнів щодо передачі Державною службою України з надзвичайних ситуацій пожежно-рятувальної техніки для потреб місцевої пожежної охорони. 
Протягом останніх років Державна служба України з надзвичайних ситуацій хоч і не значною мірою, але здійснювала оновлення основної пожежно-рятувальної техніки, в результаті чого вивільнилася пожежно-рятувальна техніка з термінами експлуатації 15-20 років, яка за своїм технічним станом може використовуватися пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони після проведення незначних поточних ремонтів.
Правові засади передачі окремого індивідуально визначеного майна з державної у комунальну власність визначені Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (далі - Закон). 

Статтею 7 Закону визначено вичерпний перелік об’єктів державної власності, що можуть бути безоплатно передані у комунальну власність, але пожежно-рятувальні автомобілі в ньому не значаться.

Абзацом чотирнадцятим частини першої статті 7 Закону визначено, що безоплатно з державної у комунальну власність можуть передаватися також інші об’єкти права державної власності за умови, що такі об’єкти не менш як два рази пропонувалися до приватизації конкурентними способами, але не були продані. Проте відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягають приватизації об’єкти, які мають загальнодержавне значення, а саме транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха. 

Таким чином, на сьогоднішній день відсутні правові підстави для здійснення Державною службою України з надзвичайних ситуацій безоплатної передачі пожежно-рятувальних автомобілів до пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони. Саме тому є необхідність у законодавчому врегулюванні цього питання.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» шляхом доповнення переліку об’єктів державної власності, що можуть бути безоплатно передані з державної у комунальну власність, «пожежно-рятувальними автомобілями, що відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються в результаті оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони». Запропоновані зміни дадуть змогу в умовах обмеженості видатків місцевих бюджетів забезпечити потребу пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони в пожежно-рятувальній техніці.

Головний комітет:
  • Комітет з питань економічної політики
Інші комітети:
  • Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Комітет з питань бюджету
  • Комітет з питань запобігання і протидії корупції
  • Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: